Phú Ninh kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng DQTV

                                   X.NGHĨA - V.CÔNG |

(QNO) - Cuối tuần qua, UBND huyện Phú Ninh tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam (28.3.1935 - 28.3.2015).
Trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cùng với LLVT toàn tỉnh, lực lượng DQTV Phú Ninh đã vận dụng nghệ thuật chiến tranh du kích, tiến hành nhiều trận đánh đi vào lịch sử như: Chồi Sủng, Khánh Thọ, Dương Bút, Quán Rường, Cẩm Khê… phá hủy nhiều phương tiện và làm tiêu hao sinh lực địch. Trong công cuộc xây dựng quê hương, lực lượng DQTV huyện luôn xung kích, nòng cốt trong khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng chống thiên tai và cùng nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tích cực đấu tranh, giữ gìn góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị.

Đến nay, lực lượng DQTV huyện đạt tỷ lệ 1,06% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 30,43%, đoàn viên 55,54%; huyện có 14 trung đội, 1 khẩu đội, 85 tổ dân quân tại chổ, 55 tổ quân binh chủng tự vệ.

                                   X.NGHĨA - V.CÔNG