Phú Ninh tập huấn nghiệp vụ công an xã

PHAN VINH - VĂN CÔNG |

(QNO) - Công an huyện Phú Ninh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho công an các xã, thị trấn năm 2016. Tham gia lớp tập huấn có 110 học viên là trưởng, công an viên các xã, thị trấn, công an viên các thôn, khối phố trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được triển khai các nội dung như: công tác quản lý, giáo dục đối tượng án treo, cải tạo không giam giữ; công tác xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; công tác tiếp nhận, xử lý thông tin tội phạm và lập hồ sơ ban đầu đối với các vụ việc về an ninh trật tự xảy xa; công tác quản lý, giáo dục đối tượng hình sự tại địa phương; những điểm mới trong công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn theo Nghị định 56 của Chính phủ...

Hoạt động nhằm trang bị cho lực lượng công an xã những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công an và một số kỹ năng trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần xây dựng lực lượng công an cấp xã ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

PHAN VINH - VĂN CÔNG