Phú Ninh tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên

VĂN CÔNG |

(QNO) - UBND huyện Phú Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên (DBĐV), 1996 - 2016.

Đến nay, toàn huyện đã biên chế, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị DBĐV đạt 99,34%; phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp đạt 90% chỉ tiêu trên giao. Hàng năm huyện đã thực hiện tốt việc động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện các đơn vị DBĐV; từ năm 1996 - 2016 đã huấn luyện 3.321 lượt quân nhân dự bị, đạt 93,47%; 100% cán bộ khung B được tập huấn, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng và chuẩn bị huy động lực lượng DBĐV. Trong 20 năm, huyện đã kết nạp được 230 đảng viên.

Thực hiện tốt chế độ chính sách trong xây dựng và huy động lực lượng DBĐV, ngoài các chế độ chính sách đãi ngộ cho quân nhân dự bị theo quy định của Pháp lệnh, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên quân nhân dự bị trong thời gian huấn luyện, giúp đỡ gia đình quân nhân dự bị khó khăn, hỗ trợ giải quyết việc làm giúp quân nhân dự bị ổn định cuộc sống.

Dịp này, UBND huyện Phú Ninh tuyên dương khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng DBĐV.

VĂN CÔNG