Quân khu 5: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị

NG.DIỆP |

Ngày 27.12, tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2014. Thiếu tướng Trần Quang Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị xác định, năm 2015 hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai… Hội nghị xác định 11 nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu 5 năm 2015.

NG.DIỆP