Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII)

DƯƠNG LÊ |

Sáng 4.1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 169 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Theo đó, hội nghị đã được nghe giới thiệu một số Nghị quyết, kết luận quan trọng như:  Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”, Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”…

DƯƠNG LÊ