Quế Sơn: 160 cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật

H.V - T.C |

(QNO) - Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Quế Sơn vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho 160 cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa bàn cơ sở.

Đại biểu được nghe báo cáo viên Công an tỉnh trình bày một số nội dung trọng tâm như: âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong tình hình hiện nay; giới thiệu những vấn đề cơ bản trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn một số kỹ năng trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm thường xảy ra tại địa bàn cơ sở…

Qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nắm vững nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

H.V - T.C