Ra mắt mô hình "Cảnh sát khu vực thân thiện"

LÊ HỀN |

Công an phường Tân An (TP.Hội An) vừa tổ chức ra mắt mô hình “Cảnh sát khu vực thân thiện”.

Mô hình nhằm hướng đến xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực tiếp tục đổi mới tác phong làm việc, có thái độ ứng xử văn hóa, tôn trọng và thân thiện với nhân dân, góp phần tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an. Dịp này, Công an phường Tân An đã trao 6 chiếc xe đạp cho cảnh sát khu vực. Xe dùng để thực hiện việc tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; thăm hỏi, tuyên truyền vận động nhân dân và nắm bắt tình hình địa bàn quản lý. Được biết, Tân An là phường thứ 2 ở Hội An ra mắt mô hình này.

LÊ HỀN