Tam Kỳ có 92 mô hình an ninh trật tự

HOÀNG BIN - QUANG SƠN |

(QNO) - Ngày 4.3, Công an TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng mô hình về an ninh trật tự cho đại diện các phòng ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê, trên địa bàn TP.Tam Kỳ hiện có 92 mô hình về an ninh trật tự đang hoạt động, trong đó có 7 mô hình mới xây dựng năm 2015. Qua đánh giá, 26 mô hình xếp loại tốt, 36 mô hình trung bình, 26 mô hình yếu, 4 mô hình không phân loại.

Tại hội nghị, công an thành phố biểu dương, nhân rộng những điển hình hiệu quả, được nhân dân đồng thuận cao. Đồng thời chỉ ra những mô hình còn hạn chế, hướng khắc phục để phù hợp hơn với tình hình thực tế cơ sở… Thông qua hội nghị tập huấn, các đơn vị, địa phương nắm bắt được quy trình, xây dựng các mô hình dân vận về an ninh trật tự một cách hiệu quả.

HOÀNG BIN - QUANG SƠN