Tam Kỳ huấn luyện dân quân biển

ĐIỆN NGỌC - HOÀNG BIN |

(QNO) - Từ 20.8 đến 3.9, tại xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ), Cơ quan Quân sự TP.Tam Kỳ tổ chức lớp huấn luyện lực lượng dân quân (LLDQ) biển năm 2014.

Tham gia lớp huấn luyện có 30 cán bộ, chiến sĩ LLDQ tự vệ của xã Tam Thanh được chia làm 3 tiểu đội dân quân biển. Trong thời gian 15 ngày, các đồng chí sẽ được tìm hiểu các nội dung về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng địa phương và cơ sở; Một số vấn đề về Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, quan điểm đường lối chính sách của Đảng, nhà nước ta về chiến lược biển đến năm 2020. Đồng thời thực hành phương pháp quan sát, phát hiện mục tiêu trên biển, tổ chức tuyên truyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Thông qua lớp học nhằm huấn luyện cho LLDQ biển nâng cao lý luận chính trị, trình độ kỹ thuật - chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí theo biên chế, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐIỆN NGỌC - HOÀNG BIN