Tam Kỳ nâng chất lượng chi bộ quân sự

VÕ LY |

Thời gian qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự thành phố, các chi bộ quân sự xã, phường trên địa bàn TP.Tam Kỳ từng bước đi vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP).

Các chi bộ quân sự xã, phường ở TP. Tam Kỳ được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. TRONG ẢNH: Đại hội Chi bộ Quân sự phường Tân Thạnh. Ảnh: V.L
Các chi bộ quân sự xã, phường ở TP. Tam Kỳ được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. TRONG ẢNH: Đại hội Chi bộ Quân sự phường Tân Thạnh. Ảnh: V.L

Nhiều kết quả

Là một trong những chi bộ đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền của TP.Tam Kỳ, những năm qua Chi bộ Quân sự xã Tam Thanh đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QP-QSĐP. Chi bộ Quân sự xã Tam Thanh hiện có 15 đảng viên, được củng cố và hoạt động hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã. Hàng tháng, chi bộ tổ chức sinh hoạt kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết trong tháng, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng tiếp theo và thực hiện công tác nội bộ. Đặc biệt, chi bộ đã xây dựng nghị quyết về lãnh đạo, thực hiện các chuyên đề quan trọng như công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện lực lượng dân quân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, công tác hội thao, hội thi... Trong đó, vai trò của bí thư và phó bí thư chi bộ được thể hiện rõ, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết đi vào thực tiễn. Ông Nguyễn Văn Minh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự kiêm Phó Bí thư Chi bộ Quân sự xã Tam Thanh nói: “Ngoài việc duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định, chi bộ thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó, xác định việc học tập và làm theo gương Bác là việc làm thường xuyên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh”.

Là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh nên công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được các cấp ủy đảng phường An Sơn hết sức chú trọng. Trong đó, chi bộ quân sự phường đóng vai trò trực tiếp trong công tác lãnh đạo lực lượng dân quân thường trực trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Bí thư Đảng ủy kiêm Bí thư Chi bộ Quân sự phường An Sơn - Lê Xuân Long cho biết: “Chi bộ thường xuyên quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên, nhất là Luật Dân quân tự vệ cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Nhờ đó, lực lượng dân quân thường trực địa phương ngày càng được nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng quân sự đảm bảo thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Bám cơ sở

Sau khi có Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15.10.2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã, Thành ủy Tam Kỳ đã chỉ đạo Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự tại các xã, phường. Đến nay, 13/13 chi bộ quân sự xã, phường của thành phố đều có cấp ủy; 100% chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, phường đều được cơ cấu vào cấp ủy cùng cấp; 100% xã, phường đội phó là đảng viên; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ là 21,39%. Các chi bộ quân sự đã xây dựng quy chế hoạt động, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Chính nhờ hoạt động hiệu quả của chi bộ quân sự ở xã, phường của TP.Tam Kỳ nâng lên đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với công tác QP-QSĐP. Hiệu quả rõ nét nhất là công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng Đảng, hội thi, hội thao từng bước được nâng lên rõ rệt. Lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác huấn luyện, tham gia tích cực trong phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua phân tích đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, có 80 - 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn 90% số chi bộ quân sự đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

“Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã, thời gian tới Đảng ủy Quân sự thành phố sẽ tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy chi bộ quân sự, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của từng chi bộ quân sự và đánh giá sát đúng chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ” - Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.Tam Kỳ, Nguyễn Văn Lúa nói.

VÕ LY