Tam Kỳ tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên

LÊ THU - QUANG SƠN |

Chiều 18.8, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên (1996 - 2016). Ông Văn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ chủ trì hội nghị.

Qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Lực lượng dự bị động viên được quản lý chặt chẽ, tổ chức đăng ký 100% quân nhân xuất ngũ vào ngạch dự bị 1 theo đúng quy định, soát xét bổ sung biên chế cho các đơn vị nhận nguồn theo đúng chuyên nghiệp quân sự. Tổ chức đưa 142 sĩ quan dự bị đi đào tạo từ ngân sách của bộ và địa phương; sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt trên 95% so với chỉ tiêu quy định. Chất lượng các đơn vị dự bị động viên luôn được quan tâm, tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự được sắp xếp đạt 94,9%. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, rút kinh nghiệm những mặt hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dịp này, 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên đã được UBND TP.Tam Kỳ tuyên dương khen thưởng.

LÊ THU - QUANG SƠN