Tập huấn các bộ luật cho 250 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

                                                                     XUÂN NGHĨA |

(QNO) - Ngày 25.9, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước công dân; công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người cho 250 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và phó công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh được truyền đạt các bộ luật phục vụ cho công tác tuyên truyền.
Các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh được truyền đạt các bộ luật phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2014 gồm 7 chương, 45 điều, so với Luật CAND  năm 2005, tăng 2 điều. Theo đó, bổ sung, chỉnh lý quy định về vị trí, cơ cấu của CAND cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013, quy định công an xã thuộc cơ cấu lực lượng CAND. So với Luật CAND năm 2005, bổ sung điều 14 quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của CAND. Về Luật Căn cước công dân có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2016, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cấp, quản lý chứng minh nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch của nhân dân, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ công an, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hanh vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội.

Đối với công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người được Liên hiệp quốc thông qua bằng Nghị quyết 39/46 ngày 10.12.1984 với mong muốn nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người trên toàn thế giới.

                                                                     XUÂN NGHĨA