Tập huấn công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân

HOÀNG VŨ |

Sáng 10.3, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Thông tư 60 của Bộ Công an quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm công tác hồ sơ của công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Hội nghị diễn ra từ ngày 10.3 đến 12.3, CBCS được quán triệt, phổ biến những quy định mới về công tác hồ sơ nghiệp vụ của Bộ Công an, tập trung vào các nội dung như công tác lập, đăng kí, quản lý, sử dụng hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân, công tác lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, công tác tàn thư căn cước, các hướng dẫn về thu thập, tra cứu dấu vết vân tay trên hệ thống nhận dạng vân tay tự động… Thông qua hội nghị tập huấn, nâng cao nhận thức cho CBCS công an các đơn vị, địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác hồ sơ nghiệp vụ; nắm chắc nội dung Thông tư 60, đặc biệt là những nội dung, quan điểm mới để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng