Tập trung chuẩn bị đại hội Đảng

LÊ HÒA - MINH TUẤN |

Phòng Công tác đảng và công tác quần chúng (CTĐ và CTQC) Công an Quảng Nam đã và đang gấp rút triển khai, hoàn thành nhiều nội dung phục vụ đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII.

Thường vụ Công an tỉnh họp bàn công tác chuẩn bị đại hội.
Thường vụ Công an tỉnh họp bàn công tác chuẩn bị đại hội.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng CTĐ và CTQC Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30.5.2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 31.7.2014 của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, đơn vị đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII và đại hội của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời chỉ đạo Đảng bộ Phòng Tham mưu tiến hành đại hội điểm. Qua công tác hướng dẫn đã giúp Đảng bộ Phòng Tham mưu quán triệt đầy đủ Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn đại hội; xây dựng phương án nhân sự; xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015, đánh giá những mặt ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, rút ra bài học kinh nghiệm và nêu ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Là một trong những đảng bộ được Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh chọn làm Đại hội điểm, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết: “Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, sự hướng dẫn của Phòng CTĐ và CTQC về nhân sự, cơ cấu tổ chức, các bước tiến hành đại hội, đến hôm nay, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiến hành đại hội trong thời gian sớm nhất”.

Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp. Ảnh: L.H - M.T
Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp. Ảnh: L.H - M.T

Đối với Phòng CTĐ và CTQC Công an tỉnh, đây là thời gian mà đơn vị phải tập trung nhân lực cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong năm 2015. Để làm tốt nhiệm vụ đó, những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của Công an Quảng Nam đã thể hiện được bản lĩnh, ý chí và sự nỗ lực, quyết tâm rất cao. Kịp thời tham mưu xây dựng các văn kiện, báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh; tham mưu thành lập các tiểu ban nhân sự, văn kiện, tổ chức - phục vụ đại hội. Đồng thời tham mưu các đảng bộ, chi bộ cơ sở về công tác nhân sự cấp ủy sao cho chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, đảm bảo phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự; giữ vững nguyên tắc trong lựa chọn và bầu cử cấp ủy…

Năm 2015 không chỉ là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng mà cũng là năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của Đảng, của đất nước và của lực lượng công an nhân dân. Với ý nghĩa hết sức quan trọng đó, cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, lễ tiết; làm tốt các công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, bảo đảm công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó xây dựng lực lượng Công an Quảng Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân tin tưởng giao phó.

LÊ HÒA - MINH TUẤN