Thành lập mới Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

T.V |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1581 về việc thành lập Ban Chỉ huy Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh gồm 19 thành viên, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang làm Trưởng ban; các ông Dương Hoài Nam - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phạm Xuân Thiện - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là Phó Trưởng ban (quyết định này thay thế Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 9.8.2011 của UBND tỉnh, ban hành cùng nội dung).

Ban Chỉ huy Tìm kiếm, cứu nạn là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng các kế hoạch tìm kiếm cứu nạn cho người và phương tiện trong các tình huống bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức phối hợp các lực lượng, các loại phương tiện của các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Vùng 3 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 2, Sư đoàn Không quân 372, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các bộ, ngành trung ương và các tỉnh lân cận để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn kịp thời...

T.V