Thúc đẩy truyền thông vì bình đẳng giới trong lực lượng vũ trang Tây Giang

BRIU NA |

(QNO) - Chiều 3.12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang tổ chức tọa đàm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 với chủ đề: “Vai trò của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện trong thực hiện các chủ trương về bình đẳng giới”.

Buổi tọa đàm nhằm thúc đẩy truyền thông vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong phạm vi LLVT huyện; đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện và gia đình. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; Luật Trẻ em và Luật Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em... Qua đó nâng cao kiến thức về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện.

TAGS