Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về an toàn giao thông

CÔNG TÚ |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh vừa ký ban hành Công văn số 60 yêu cầu các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Một vụ TNGT xảy ra vào ngày 28.1.2021 tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: CT
Một vụ TNGT xảy ra ngày 28.1.2021 tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: C.T

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khi xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh, Ban ATGT địa phương có tai nạn phải báo cáo bằng phương thức nhanh nhất về Ban ATGT tỉnh để phối hợp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và báo cáo Ủy ban ATGT quốc gia, UBND tỉnh.

Đối với báo cáo tháng, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát đường thủy báo cáo các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT, số liệu TNGT được tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng báo cáo, gửi về Ban ATGT tỉnh trước ngày 18 hằng tháng.

Về báo cáo quý, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT cấp huyện báo cáo các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT, số liệu TNGT như sau: báo cáo quý I tính từ ngày 15.12 của năm trước đến ngày 14.3 năm sau, gửi về Ban ATGT tỉnh trước ngày 20.3 của năm báo cáo; báo cáo quý II tính từ ngày 15.3 đến 14.6, báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15.12 năm trước đến ngày 14.6 của năm sau, gửi về Ban ATGT tỉnh trước ngày 20.6 của năm báo cáo.

Báo cáo quý III được tính từ ngày 15.6 đến 14.9, báo cáo 9 tháng được tính từ ngày 15.12 của năm trước đến ngày 14.9 của năm sau, gửi về Ban ATGT tỉnh trước ngày 20.9 của năm báo cáo. Báo cáo năm được tính từ ngày 15.12 của năm trước đến ngày 14.12 của năm sau, gửi về Ban ATGT tỉnh trước ngày 20.12 của năm báo cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên, Ban ATGT cấp huyện gửi báo cáo về Ban ATGT tỉnh qua đường công văn và địa chỉ email: atgtqnam@gmail.com. Việc báo cáo qua điện thoại (các số di động: 0905.127757, 0913.062579, 0383.956635) chỉ áp dụng cho báo cáo TNGT rất nghiêm trọng trở lên, các vụ việc có nguy cơ gây mất ATGT nghiêm trọng.

Được biết thời gian qua một số cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh cũng như nhiều Ban ATGT cấp huyện gửi trễ hoặc không gửi báo cáo về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn, chính vì vậy Ban ATGT tỉnh không đủ dữ liệu để tổng hợp, báo cáo Ủy ban ATGT quốc gia theo yêu cầu.

TAGS