Tiêu hủy thành công quả bom nặng 350kg

THANH PHƯỚC |

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Sơn vừa phối hợp với cơ quan chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiêu hủy thành công quả bom do quân đội Mỹ thả xuống trong chiến tranh Việt Nam trên địa bàn huyện Quế Sơn.
Loại bom được các cơ quan chức năng tiêu hủy lần này là bom M117 với chiều dài 1,5m, trọng lượng khoảng 350kg. Đây là loại bom hàng không có sức công phá lớn, bán kính sát thương cao. Quả bom được nhân dân phát hiện trong quá trình khai thác đất để xây dựng công trình tại thôn Phước Phú Đông (xã Phú Thọ, Quế Sơn). Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Sơn phối hợp với Ban Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tiến hành di chuyển quả bom và tiêu hủy an toàn.

THANH PHƯỚC