Tổ chức gần 1.900 đợt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

THÀNH CÔNG |

Sáng 22.3, tại hội trường Công an tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2017. Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Cục trưởng Cục V28, Bộ Công an; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ tỉnh Đinh Văn Thu dự hội nghị.

Tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào năm 2017. Ảnh: THÀNH CÔNG
Tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào năm 2017. Ảnh: THÀNH CÔNG

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2017, phong trào TDBVANTQ được quan tâm chỉ đạo sát sao, tiếp tục được xây dựng, phát động sâu rộng, duy trì thường xuyên. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, năng động, nhiều điển hình tiên tiến đã góp phần đưa phong trào thực sự đi vào cuộc sống, gắn kết và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Công an tỉnh với vai trò nòng cốt đã tham mưu ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân nên phong trào có nhiều bước phát triển mới, khơi dậy tiềm lực trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong năm, đã có gần 1.900 cuộc phát động TDBVANTQ với hơn 355.000 lượt người tham gia. Quần chúng nhân dân cung cấp gần 2.500 nguồn tin có giá trị giúp triệt phá, xử lý nhiều vụ việc. Xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, dũng cảm trong tham gia truy bắt tội phạm. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương đã xây dựng được 175 mô hình tại 41 xã, phường, thị trấn, củng cố 40 mô hình tại 8 xã, phường, thị trấn, nhân rộng 102 mô hình khác. Cuối năm 2017, toàn tỉnh có 2.258 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự. Công tác phối hợp, xây dựng lực lượng nòng cốt cơ sở, tuyên truyền, thực hiện đều đạt hiệu quả cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đánh giá cao những thành quả của phong trào TDBVANTQ trên toàn tỉnh. Đồng thời đề nghị trong năm 2018, các đơn vị cần tiếp tục chú trọng công tác phối hợp, thực hiện tốt các giải pháp để phong trào có sức lan tỏa, tạo hiệu quả mạnh mẽ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, hấp dẫn, phát huy các bài học từ cơ sở, giải quyết vướng mắc còn tồn tại để làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể; UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2017.

THÀNH CÔNG