Tổ chức hội thi "Mô hình học cụ kỹ thuật lần thứ 4"

ĐỖ TRƯỞNG |

Ngày 22.2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội thi “Mô hình học cụ kỹ thuật lần thứ 4”. Hội thi năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển trong vùng, với 20 mô hình học cụ tiêu biểu.

Hội thi là sân chơi bổ ích hằng năm đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Vùng 2; nhằm phát huy phong trào sáng tạo trong cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, khai thác, sửa chữa vũ khí và máy móc tại các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Đồng thời nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành cho các chiến sĩ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sửa chữa các phương tiện thiết bị hiện đại được giao.

ĐỖ TRƯỞNG