Tổ chức hơn 100 cuộc tuần tra, kiểm soát biên giới, biển đảo

TUẤN ANH |

(QNO) - Sáng 24.6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Nghị định 03 của Chính phủ về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020.

Sáu tháng qua, các lực lượng quân sự, công an và biên phòng đã làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác trao đổi, nắm bắt thông tin trên địa bàn. Phối hợp hơn 100 đợt truy quét, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ tuyến biên giới, biển đảo. Kịp thời tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đặc biệt, đã phối hợp làm tốt công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận đề xuất đẩy mạnh công tác phối hợp giữa 3 lực lượng trong tham gia đấu tranh phản biện trên không gian mạng; tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, biển đảo; tăng cường công tác trao đổi thông tin, kịp thời ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trước, trong và sau đại hội đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt các đợt cách ly tập trung cho công dân Việt Nam về nước và phòng chống dịch Covid-19.