Tổng kết công tác thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2015 khối các huyện trung du - miền núi

ĐĂNG NGUYÊN |

(QNO) - Tại huyện Tây Giang, Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015 của khối thi đua các huyện trung du - miền núi, gồm: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức và Nông Sơn.Theo đó, thông qua các báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015 và thảo luận bổ sung tình hình, kết quả công tác thi đua khối, các đơn vị đã thống nhất nhiều ý kiến, đề xuất liên quan đến những vấn đề trong việc chấm điểm thi đua, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở vùng miền núi, biên giới. Dịp này, các đại biểu bầu đơn vị Công an huyện Đông Giang làm trưởng khối thi đua năm 2016; bình bầu và đề nghị tặng danh hiệu "Cờ thi đua" của Bộ Công an cho Công an huyện Hiệp Đức; "Cờ thi đua" của Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân cho đơn vị Công an huyện Đông Giang; cùng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho Công an huyện Phước Sơn, Tiên Phước và danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho lực lượng công an các huyện Tây Giang, Nam Giang, Nông Sơn và Nam Trà My.ĐĂNG NGUYÊN