Triển khai công tác phối hợp liên ngành về an ninh - trật tự

H.L |

Liên ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án huyện Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững, song tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm ở một số lĩnh vực xảy ra khá phức tạp. Đã xảy ra 3 vụ vận chuyển, mua bán ma túy trái phép, 3 vụ tội phạm về kinh tế và môi trường, 35 vụ xâm phạm sở hữu, 49 vụ vi phạm về trật tự an toàn xã hội (tăng 7 vụ so với năm 2015), trong đó, đáng lo ngại là tội phạm ma túy có chiều hướng  gia tăng. Lực lượng liên ngành đã phối hợp giải quyết 92/104 vụ, đạt 85%. Trong đó, khởi tố hình sự 63 vụ, không khởi tố 28 vụ, chuyển thông tin 1 vụ, 12 vụ chuyển sang năm 2017. Năm 2016, liên ngành tố tụng đã thực hiện tốt các nội dung trong các quy chế phối hợp đã ký. Nhìn chung các hoạt động điều tra - truy tố - xét xử - thi hành án đều đảm bảo các quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót. Trong tiến hành tố tụng, đã có sự phối hợp đồng bộ, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi giải quyết các vụ việc quan trọng, phức tạp.

H.L