Triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

|

(QNO) - Sáng 8.12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 (Luật số 78/2015) đã được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 biểu quyết thông qua ngày 19.6.2015. Đồng chí Trần Kim Hùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Luật số 78/2015 có hiệu lực từ ngày 1.1.2016, gồm 9 chương và 62 Điều, trong đó, có một số điểm mới như: Điều 21 quy định thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan - binh sĩ là 24 tháng so với 18 tháng như trước đây. Điều 30 quy định độ tuổi gọi nhập ngũ: công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi...

Trên cơ sở các nội dung được triển khai, lãnh đạo, chính quyền các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vận dụng sáng tạo, linh hoạt Luật số 78/2015. Mục đích nhằm triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đạt kết quả, đảm bảo số lượng và chất lượng thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

TUẤN ANH