Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm

NGỌC DIỆP |

(QNO) - Bộ Tham mưu Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tham mưu đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc được chăm lo. Đã điều chỉnh, bổ sung, làm mới đầy đủ hệ thống văn kiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu...

Trung tướng Nguyễn Long Cáng  - Tư lệnh Quân khu 5 biểu dương những kết quả đạt được và yêu cầu 6 tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác, nhiệm vụ được giao.

NGỌC DIỆP