Triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

NHƯ Ý |

(QNO) - Công an 9 huyện miền núi - trung du vừa tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2013.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo công an 9 huyện đã ký kết, thống nhất đề ra quy chế hoạt động, nội dung giao ước và xây dựng thang điểm bình xét thi đua. Theo đó, một số nội dung chủ yếu được đưa ra là các công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh, cảnh sát nhân dân; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng hậu cần - kỹ thuật và công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2013 ở cơ sở. Cuối năm trên cơ sở thang điểm đạt được, công an các địa phương sẽ được bình bầu, vinh danh các danh hiệu thi đua theo quy định.

NHƯ Ý