Tuyên truyền pháp luật trực tiếp đến 34/38 xã trọng điểm về vi phạm pháp luật

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Quảng Nam có 38 xã trọng điểm về vi phạm pháp luật. Giai đoạn 2013-2016, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật đến các xã trọng điểm này.

Theo đó, 2 đơn vị đã tổ chức được 34 lớp tuyên truyền trực tiếp đến 34/38 xã trọng điểm, thu hút hơn 3.600 quần chúng tham dự. Thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thành việc tuyên truyền đến các xã còn lại. Đồng thời, tổ chức được 14 lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 1.680 cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở.

Ngoài ra, Công an tỉnh và Sở Tư pháp cũng đã phối hợp in và cấp phát 5.398 tập tài liệu pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; biên soạn và in 20 nghìn tờ gấp về lĩnh vực an ninh trật tự và các văn bản luật để cấp phát trực tiếp tại các lớp tuyên truyền và cấp phát cho lực lượng công an các xã trọng điểm, phục vụ cho việc tuyên truyền pháp luật thường xuyên tại địa phương...

BẢO NGUYÊN