Ứng dụng phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến

VĂN PHIN |

Sáng 16.9, Công an huyện Núi Thành phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Tham mưu Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai ứng dụng phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến.

Dự hội nghị, gần 60 học viên là lãnh đạo công an các xã, thị trấn, đồn công an Khu Kinh tế mở Chu Lai, đại diện doanh nghiệp có người lưu trú, các cơ sở kinh doanh đã được triển khai chuyên đề: tính năng, cách sử dụng, quy định của Giám đốc Công an tỉnh Quang Nam về việc sử dụng hệ thống đăng ký, quản lý lưu trú trực tuyến; một số nội dung cơ bản về công tác quản lý người nước ngoài, Việt kiều... Các đại biểu cũng đã tiếp cận với các quy định về lưu trú; quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện...

VĂN PHIN