Xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc

TUẤN ANH |

Là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ (KVPT) của Quân khu 5 nói riêng và cả nước nói chung, Quảng Nam luôn tập trung xây dựng KVPT liên hoàn, vững chắc trên mọi lĩnh vực.

Hành quân ra khu sơ tán trong diễn tập chỉ huy cơ quan của lực lượng vũ trang tỉnh.Ảnh: TUẤN ANH
Hành quân ra khu sơ tán trong diễn tập chỉ huy cơ quan của lực lượng vũ trang tỉnh.Ảnh: TUẤN ANH

Nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ xây dựng KVPT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh làm lực lượng nòng cốt. Hằng năm, Tỉnh ủy ban hành chỉ thị, UBND tỉnh tổ chức tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với sơ kết, đánh giá kết quả và triển khai phương hướng xây dựng các tiềm lực trong KVPT. Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện của cấp mình sát với tình hình thực tế từng địa phương. Ông Văn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết: “Trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố, chúng tôi luôn quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng KVPT vững chắc. Trong đó, thành phố đã đầu tư kinh phí để xây dựng các công trình phòng thủ, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới”.

“Để xây dựng Quảng Nam thành KVPT liên hoàn, vững chắc, thời gian đến, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền đối với nhiệm vụ QP-AN và xây dựng KVPT. Xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, biện pháp xây dựng, củng cố QP-AN. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân với tỉnh Sê Kông (Lào). Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các đợt diễn tập KVPT cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đúng quy định; đặc biệt là tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh vào năm 2019 đạt kết quả tốt nhất”. (Ông Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh)

Chính nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo mà trong những năm qua, việc xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần; tiềm lực kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ; tiềm lực quân sự - an ninh đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Trong đó, nổi bật là xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân trong KVPT được củng cố, tăng cường. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của KVPT, xây dựng “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc được các cấp, các ngành thường xuyên chú trọng. Tập trung xây dựng các tổ chức đảng các cấp, tổ chức chính quyền, đoàn thể các cấp thực sự trong sạch vững mạnh, trước hết là củng cố xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực tốt, tận tâm tận lực phục vụ nhân dân. Gắn kết chặt chẽ việc quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực

Đối với việc xây dựng tiềm lực kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, tỉnh đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch kế hoạch phát triển của từng ngành, từng vùng, từng địa phương kết hợp với quy hoạch, xây dựng thế trận KVPT, các dự án phát triển kinh tế đều được các ngành chức năng thẩm định trước khi trình phê duyệt. Cùng với đó, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là miền núi, các đối tượng chính sách được đẩy mạnh, hệ thống công trình giao thông, thủy lợi được đầu tư. Tổ chức tốt việc quy hoạch, sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, tổng số nguồn nhân lực là 258 người, trong đó cán bộ trình độ thạc sĩ chiếm 8%, đại học chiếm 77%. Ngân sách hằng năm đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ là hơn 13 tỷ đồng.

Đặc biệt, việc xây dựng tiềm lực quân sự - an ninh, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong thời bình và thời chiến được tỉnh thường xuyên chú trọng. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, chất lượng và độ tin cậy được nâng cao. Đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã được đào tạo theo chương trình chuẩn quốc gia; 100% chỉ huy trưởng là đảng viên, có gần 98% tham gia cấp ủy cùng cấp; có hơn 97% chỉ huy phó là đảng viên; 212/244 chi bộ quân sự có cấp ủy. Quy hoạch công trình chiến đấu luôn gắn kết giữa tăng cường quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương. Trung tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh: “Từ khi có Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 152 của Chính phủ, quân và dân Quảng Nam dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường xây dựng các tiềm lực trong KVPT vững chắc hơn. Qua đó, xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đánh giá cao và thường tổ chức các mô hình điểm tại Quảng Nam để rút kinh nghiệm trong cả nước nói chung và Quân khu 5 nói riêng”.

TUẤN ANH