Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

HOÀNG LIÊN - NHẬT DUY |

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền Đại Lộc đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm từng bước xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) vững chắc,  đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu công tác quốc phòng, an ninh thời kỳ mới.

Tạo nguồn

Để đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng trong thời kỳ mới, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đại Lộc hằng năm căn cứ chỉ tiêu được giao, tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu nhập ngũ cho các xã, thị trấn, đảm bảo phù hợp với tỷ lệ dân số và theo đúng kế hoạch động viên đã xác định. CHQS huyện có kế hoạch tạo nguồn ngay từ khi thanh niên lên đường nhập ngũ. Các bước khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ được triển khai đúng quy trình, quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. Khi quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về, địa phương phối hợp với đơn vị quân đội làm công tác đón nhận một cách trang trọng, đồng thời tổ chức cho đối tượng này đăng ký vào ngạch DBĐV theo đúng quy định.

Công tác đăng ký, phúc tra, rà soát, sắp xếp ổn định biên chế, đảm bảo chỉ tiêu được giao đối với lực lượng DBĐV được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Hàng quý, cơ quan quân sự các cấp tổ chức nắm lại quân số, đối chiếu sổ sách quản lý giữa cấp huyện và xã, bổ sung quân dự bị, đảm bảo tỷ lệ giải ngạch hằng năm cân đối với tỷ lệ đăng ký… Căn cứ nhu cầu biên chế, thực lực nguồn quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, Ban CHQS huyện đã phối hợp tổ chức sắp xếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị vào các đơn vị DBĐV, bảo đảm đúng, đủ chất lượng chuyên nghiệp quân sự và tỷ lệ dự phòng hợp lý, trong đó chú trọng ưu tiên sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Thanh niên Đại Lộc hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh H.Liên
Thanh niên Đại Lộc hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh H.Liên

Theo Thượng tá Nguyễn Như Thiện - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đại Lộc, những năm qua, việc tạo nguồn phát triển đảng trong các đơn vị DBĐV được quan tâm đúng mức. Hằng năm, theo chỉ tiêu trên giao, huyện phối hợp với các đơn vị quân nhân tổ chức thâm nhập, hoàn chỉnh hồ sơ, tạo nguồn phát triển đảng, tiến hành giao quân theo vùng động viên, chú trọng vào chuyên nghiệp quân sự để sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ kịp thời bổ sung vào các đơn vị DBĐV. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV của huyện đến nay đạt 6,48%. Mỗi năm, cấp xã và huyện đều tổ chức soát xét chuyên nghiệp quân sự để kịp thời biên chế, sắp xếp vào các đơn vị DBĐV. Việc này được tiến hành ở 2 cấp huyện và xã, đối với nam công dân trong độ tuổi 26 - 45, nữ 18 - 40, có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội. “Tới thời điểm này, Đại Lộc đã đăng ký, quản lý trên 19.000 quân nhân dự bị, trong đó có 5.000 người là quân nhân dự bị hạng 1, 14.000 người là quân nhân dự bị hạng 2. Toàn huyện đã biên chế, sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị DBĐV đạt 98%, phương tiện kỹ thuật đủ tiêu chuẩn kỹ thuật đã tiến hành biên chế, sắp xếp vào các đơn vị DBĐV theo quy định đạt 95,4%” - Thượng tá Thiện cho biết.

Nâng chất lượng huấn luyện

Nâng chất lượng huấn luyện trong lực lượng DBĐV là nhiệm vụ thường xuyên của huyện và xã. Theo Ban CHQS huyện, giai đoạn 1996 - 2016, tổng số quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên bình quân hằng năm đạt 99,5%. 100% cán bộ xã đội và cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện được tập huấn, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ. Công tác chính trị trong xây dựng Đảng và chuẩn bị huy động lực lượng DBĐV được thực hiện tốt. “Do thời gian huấn luyện ngắn nên các đơn vị luôn tạo điều kiện và khuyến khích bộ đội tranh thủ ôn luyện ngoài giờ, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, trong đó trọng tâm là thực hành. Nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện được đổi mới, xây dựng nền nếp chính quy theo phương châm “dự bị như thường trực”. Các đơn vị bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tập trung làm chắc, gọn từng nội dung, xây dựng các tình huống sát với thực tế chiến đấu và đặc điểm địa bàn tác chiến” - Thượng tá Thiện nói.

Theo ông Trần Văn Mai - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, để nâng chất lượng tổng hợp, trình độ kỹ thuật tác chiến, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, diễn tập được huyện tổ chức kỹ lưỡng hằng năm. Nhờ thế, kết quả huấn luyện đạt 100% yêu cầu, việc thực hiện báo động kiểm tra quân số sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu đều đảm bảo chỉ tiêu theo yêu cầu. Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức hội nghị hiệp đồng giữa địa phương với đơn vị nhận nguồn, xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình huấn luyện, chuẩn bị nơi ăn ở, cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, mô hình học cụ, thao luyện, chuẩn bị nơi ăn ở, thao trường bãi tập, giáo án, tài liệu đầy đủ.

Trong đó, ưu tiên các đơn vị DBĐV ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, đơn vị làm nhiệm vụ A2. “Từ nay tới năm 2020, phải đảm bảo tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự của quân nhân dự bị trong đơn vị DBĐV của huyện đạt 85%. Huyện sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan tạo nguồn phát triển đảng trong quân nhân dự bị. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận nguồn hàng quý tiến hành rà soát, xét đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, phong thăng quân hàm cho quân nhân dự bị đúng quy định. Ngoài chế độ chính sách đãi ngộ cho quân nhân dự bị theo quy định của pháp lệnh, huyện còn thực hiện tốt chế độ chính sách trong xây dựng và huy động lực lượng DBĐV” - ông Mai cho biết.

HOÀNG LIÊN - NHẬT DUY