Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

 Thượng tá HUỲNH THANH HẢI |

Thời gian qua, BCH Quân sự Thăng Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 5 năm qua (2012- 2016), Thăng Bình hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Huyện đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 22 xã, thị trấn. Năm 2016, BCH Quân sự huyện đã triển khai diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và tham gia cùng Sư đoàn bộ binh 315 diễn tập phòng ngự biển đảo. LLVT Thăng Bình hăng hái thực hiện cuộc vận động “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thông qua phong trào thi đua, việc xây dựng củng cố, kiện toàn các chi bộ quân sự trong LLVT được các cấp ủy đảng quan tâm thường xuyên. Huyện xây dựng 100% chi bộ quân sự có cấp ủy, kết nạp hơn 150 đảng viên trong lực lượng dân quân và 50 đảng viên trong quân nhân dự bị, tuyển chọn hơn 100 đảng viên nhập ngũ vào quân đội.

BCH Quân sự Thăng Bình đã quy tập 25 hài cốt liệt sĩ, đưa vào nghĩa trang đồng thời nhận phụng dưỡng 13 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. LLVT huyện huy động và đóng góp xây dựng 55 nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các gia đình chính sách, người nghèo với kinh phí gần 4 tỷ đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, LLVT đóng góp hơn 9 nghìn ngày công để làm công tác dân vận, xây dựng 2 công trình “Đoàn kết quân dân” đồng thời giúp đỡ 4 hộ thoát nghèo bền vững với kinh phí hơn 100 triệu đồng. Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình đánh giá, LLVT Thăng Bình luôn thực hiện tốt các chỉ thị từ nghị quyết của cấp trên, qua đó tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. “LLVT Thăng Bình đã có những chặng đường vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Trước đây, trong những giai đoạn khó khăn nhất, LLVT đã lập nên những chiến công oanh liệt thì thời gian gần đây đã phát huy truyền thống, xây dựng LLVT ngày càng vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phó” - ông Phan Công Vỹ nói.

Trong thời gian đến, BCH Quân sự Thăng Bình duy trì chặt chẽ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phấn đấu thực hiện xuất sắc cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. LLVT đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, đấu tranh khắc phục triệt để những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, chiến sĩ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng cấp ủy và tổ chức đảng LLVT trong sạch vững mạnh, toàn diện.

 Thượng tá HUỲNH THANH HẢI