Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Đại tá PHAN VĂN THU (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) |

Tiếp bước truyền thống anh hùng, thời gian qua, nhất là sau hơn 18 năm tái lập tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Trong đó, huy động toàn dân tham gia xây dựng lực lượng, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng thời tập trung xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm số lượng, biên chế phù hợp với từng đơn vị, địa phương; lấy chất lượng chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014.
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014.

Vững chắc khu vực phòng phủ

LLVT tỉnh được tặng thưởng 1 Huân chương Thành đồng, 2 Huân chương Quân công hạng Nhì và nhiều huân chương chiến công khác. Đặc biệt, ngày 6.10.1978, Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Đảng bộ, nhân dân và LLVT Quảng Nam.

Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu thực hiện có hiệu quả quy trình công tác tuyển quân nên đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu trên giao. Cùng với đó, chăm lo công tác vận động quần chúng, chính sách xã hội, hậu phương quân đội, nhất là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng qua các thời kỳ. Trong 3 năm qua, LLVT tỉnh đã tổ chức chi trả chế độ cho 7.604 trường hợp theo các Quyết định 142, 290 (kinh phí 20,5 tỷ đồng), chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ cho gần 7.000 trường hợp với tổng số tiền gần 29 tỷ đồng.

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, thực hiện nhiệm vụ quân khu giao, Quảng Nam đã 3 lần tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp, có một phần thực binh, được đánh giá đạt loại giỏi; 52 lượt diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, thành phố; gần 300 lượt diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, công ty... Qua diễn tập, các địa phương, đơn vị đã kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung phương án tác chiến; phương pháp lãnh đạo, điều hành, chỉ huy hiệp đồng xử trí tình huống của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên. Đặc biệt, nâng cao ý thức quốc phòng - an ninh cho các cấp, ngành, công ty, doanh nghiệp, cũng như cán bộ công chức, nhân dân, LLVT trong khu vực phòng thủ. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT tỉnh thường xuyên quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Củng cố thế trận lòng dân

Đêm 4.5.1945, Đội du kích Vũ Hùng được thành lập tại nhà một cơ sở cách mạng  ở  ấp 1, xã Xuân Quang, phủ Tam Kỳ (nay là thôn Sâm Linh, xã Tam Quang, huyện Núi Thành), với 30 cán bộ, chiến sĩ. Nếu như các đội du kích, sau khi thành lập đều dựa vào rừng núi để tồn tại và hoạt động, làm nòng cốt cho phong trào cách mạng địa phương thì sự ra đời của Đội du kích Vũ Hùng là một phát kiến của Tỉnh ủy Quảng Nam. Dựa vào dân, tin  ở  dân, tổ chức lực lượng phân tán trong dân, mọi hoạt động của đội viên du kích diễn ra bình thường trước mắt địch mà chúng không hay biết.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Toàn lực lượng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; chú trọng chất lượng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, thể lực; thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão.

Những năm qua, LLVT tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành, địa phương; thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, phong trào“LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tích cực hưởng ứng phong trào“Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chỉ tính từ 2013 đến nay, LLVT tỉnh đã xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 226 nhà cho đối tượng chính sách và gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thực hiện chủ trương “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” do Quân khu 5 phát động, LLVT tỉnh tham gia giúp đỡ 68 hộ dân với nguồn vốn đầu tư gần 700 triệu đồng và hơn 4.390 ngày công, đến nay đã có 29 hộ thoát nghèo. Đồng thời tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh. LLVT tỉnh cũng đã chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, chung tay xây dựng quê hương Quảng Nam.

Đại tá PHAN VĂN THU
(Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)