Xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở Đại Lộc: Đảm bảo số lượng và chất lượng

TRIÊU NHAN - NHẬT DUY |

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững là nhiệm vụ trọng tâm được huyện Đại Lộc thường xuyên tổ chức thực hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đại Lộc chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Ảnh: N.DUY
Đại Lộc chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Ảnh: N.DUY

Những năm qua, UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện đường lối quốc phòng và an ninh như Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ... Nhờ vậy, những năm gần đây công tác xây dựng phát triển lực lượng vũ trang huyện đạt được những kết quả nhất định. Toàn huyện có 14/18 xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, 18/18 xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng và an ninh. Công tác xây dựng khu vực phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, củng cố lực lượng tuần tra, nắm chắc địa bàn, bảo vệ an ninh trật tự trong các dịp lễ tết, đặc biệt là các sự kiện trọng đại của đất nước được chú trọng. Công tác duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp” đạt chỉ tiêu trên giao, bảo đảm độ tin cậy về chính trị và hiệu quả hoạt động. Trong năm, huyện đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 2 gồm 5 đồng chí; đối tượng 3 gồm 17 đồng chí, đối tượng 4 gồm 200 đồng chí. Kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được thực hiện đúng kế hoạch, việc cấp chứng chỉ đúng quy định, qua kiểm tra đánh giá đều đạt khá, giỏi…

Năm 2018, Đại Lộc đã hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân với 300 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Huyện cũng đã tổ chức ra quân huấn luyện đầu năm, tổ chức diễn tập phòng thủ ở các xã Đại Cường, Đại Hòa, Đại Hiệp và Đại Hồng. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Quân - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đại Lộc, với chức năng, vai trò là cơ quan tham mưu trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Ban CHQS huyện luôn quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Ban CHQS huyện chủ động các kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ và các kế hoạch tác chiến, xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Cùng với đó, chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ các cấp theo đúng quy định. “Phương châm của huyện là xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực vững mạnh về mọi mặt, bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu thành phần; chú trọng đến các yếu tố chất lượng chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nghiêm túc tổ chức biên chế lực lượng vũ trang” - Thượng tá Quân nói.

Thiếu tá Trần Văn Thắng - Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện cho biết, hàng năm Ban CHQS huyện tổ chức, chỉ đạo tốt các đợt luyện tập, diễn tập chiến đấu trị an, huấn luyện dân quân tự vệ tại các xã với phương châm huấn luyện: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” trong từng nội dung. Kết quả huấn luyện của các lực lượng luôn đảm bảo 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch, 80% các đơn vị đều đạt loại khá trở lên. Thông qua luyện tập, diễn tập đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch cho phù hợp với địa phương trong tình hình mới. Từ đó củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, chống lại những âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cũng theo Thiếu tá Thắng, chính sách hậu phương quân đội được huyện chú trọng. Cụ thể là chăm lo chu đáo cho gia đình cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách trên địa bàn; tổ chức tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; chi trả trợ cấp cho các đối tượng người có công theo quy định. Ban CHQS huyện đã tổ chức vận động cán bộ công nhân viên và các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội trao sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công. Đồng thời làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, cải táng vào các nghĩa trang liệt sĩ xã/thị trấn…

TRIÊU NHAN - NHẬT DUY