Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Đại tá HỨA VĂN TƯỞNG |

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng lực lượng vũ trang tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo; Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh làm tốt công tác tham mưu `cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hành quân ra khu sơ tán. Ảnh: TUẤN ANH
Cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hành quân ra khu sơ tán. Ảnh: TUẤN ANH

Củng cố khu vực phòng thủ

Nhiều năm qua, việc xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền ở Quảng Nam đặc biệt chú trọng. Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ xây dựng KVPT và công tác quốc phòng - an ninh hàng năm, Tỉnh ủy đã kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó xác định xây dựng KVPT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Tỉnh ủy; sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh; Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh làm lực lượng nòng cốt. Bên cạnh đó, các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể, địa phương của tỉnh xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện của cấp mình sát với tình hình thực tế từng nơi.

Lực lượng vũ trang tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Ảnh: TUẤN ANH
Lực lượng vũ trang tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Ảnh: TUẤN ANH

Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên những năm qua, việc xây dựng các tiềm lực về chính trị tinh thần, kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, quân sự - an ninh của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là thế trận lòng dân trong KVPT ngày càng được củng cố, tăng cường - đây vừa là nội dung, vừa là giải pháp quan trọng hàng đầu trong xây dựng KVPT. Tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng vùng, từng địa phương kết hợp với quy hoạch, xây dựng thế trận KVPT. Mặt khác, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình quân dân y kết hợp; đầu tư phát triển mạng lưới viễn thông, y tế, nhất là tuyến cơ sở để sẵn sàng chuyển sang phục vụ cho tác chiến phòng thủ khi có chiến tranh. Trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của khoa học - kỹ thuật hiện nay, tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức tốt việc quy hoạch, sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; việc ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ quốc phòng - an ninh được sử dụng rộng rãi, tập trung vào công tác quản lý hồ sơ, vũ khí trang bị, con người và một số công tác nghiệp vụ của các lực lượng vũ trang.

Dấu ấn Bộ CHQS tỉnh

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh, tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,46% so với dân số và cán bộ công chức. Đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã được chú trọng đào tạo theo chương trình chuẩn quốc gia, với 100% số chỉ huy trưởng là đảng viên, trong đó gần 98% tham gia cấp ủy cùng cấp; có hơn 97% số chỉ huy phó là đảng viên. Tất cả 244 xã, phường trên địa bàn tỉnh đều có chi bộ quân sự, trong đó hơn 90% có chi ủy; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 30,61%, trong đó dân quân cơ động đạt 30,37%, quân nhân dự bị đạt 9,2%. Lực lượng bộ đội thường trực được tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, thể lực, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Để đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó động đất tại huyện Bắc Trà My, diễn tập KVPT tỉnh, diễn tập vận hành cơ chế cấp tỉnh có thực binh bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn bộ binh đạt kết quả tốt. Bộ CHQS tỉnh còn tham gia diễn tập chỉ huy - cơ quan cùng Quân khu 5, diễn tập chiến thuật bắn đạn thật với Sư đoàn Bộ binh 315; tổ chức huấn luyện, bắn đạn thật các loại hỏa lực phục vụ Bộ Quốc phòng tham quan trong tổng kết Chỉ thị 48; được cấp trên đánh giá cao trong tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn làm điểm phục vụ Bộ Quốc phòng tham quan, rút kinh nghiệm.

Trong công tác quản lý đất quốc phòng, quy hoạch công trình chiến đấu, Bộ CHQS tỉnh luôn gắn kết giữa tăng cường quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội. Đơn vị đã hoàn thành công trình Sh01, Sh02, xây dựng công trình Sh03, đường quốc phòng Bình Quý - Tiên Sơn, đường cơ động đảo Cù Lao Chàm, xây dựng trường bắn Phú Thọ (Quế Sơn), thao trường tổng hợp Tiên Phong (Tiên Phước), duy tu bảo dưỡng 2 đường hầm bộ binh, xây dựng 4 hầm cất giấu vũ khí với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức được 718 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 41.695 cán bộ chủ chốt các cấp, đảng viên, người lao động các sở, ngành thuộc đối tượng 3, 4, 5 và 8 lớp cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các tôn giáo; 20 lớp trưởng họ tộc, 8 lớp già làng, trưởng họ tộc…

Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tiềm lực trong KVPT, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Trong đó, triển khai đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020, lập kế hoạch phân kỳ đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng; tập trung xây dựng tiềm lực về chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chuẩn bị tốt các mặt để động viên quốc phòng của KVPT; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân...

Đại tá HỨA VĂN TƯỞNG

(Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)