KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VÀ 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22.12)

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

ĐẠI TÁ HỨA VĂN TƯỞNG |

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 về công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) trong toàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

Rèn luyện trên thao trường. Ảnh: T.S
Rèn luyện trên thao trường. Ảnh: T.S

Xây dựng lực lượng toàn diện

Trong xây dựng nền QPTD vững mạnh của Quảng Nam, công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được mở rộng đến nhiều đối tượng với nội dung, chương trình phù hợp. Vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và nhận thức rõ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được phát huy.

Cấp ủy, chính quyền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có sức chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao. Đặc biệt, bộ đội thường trực được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; thường xuyên tập huấn, huấn luyện, nâng cao trình độ và khả năng hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ. Tỉnh cũng kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, lực lượng dự bị động viên được bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”, sẵn sàng huy động khi có tình huống; đã đào tạo 982 sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương với tổng kinh phí 17,89 tỷ đồng. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, thành phần phù hợp, chú trọng nâng cao chất lượng chính trị và độ tin cậy; đã tạo nguồn, quy hoạch, đưa đi đào tạo được 733 cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã theo chương trình chuẩn quốc gia, với tổng số tiền gần 33 tỷ đồng. Công tác tuyển quân hằng năm luôn đạt chỉ tiêu trên giao, trong đó, từ năm 2009 đến nay toàn tỉnh đã giao 30.330 thanh niên nhập ngũ bảo đảm chất lượng.

Đại tá Hứa Văn Tưởng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng đạo diễn thực binh bắn đạn thật trong diễn tập QNa-19. Ảnh: TUẤN ANH
Đại tá Hứa Văn Tưởng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng đạo diễn thực binh bắn đạn thật trong diễn tập QNa-19. Ảnh: TUẤN ANH

Đáp ứng tình hình mới

Trong công tác đối ngoại quốc phòng, Quảng Nam đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các địa phương thuộc khu vực Nam Lào, chú trọng hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại hai bên. Đặc biệt, với tỉnh Sê Kông, tỉnh thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện, nhất là các huyện biên giới, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên. Bên cạnh đó, tỉnh đã thiết lập quan hệ hợp tác với một số quốc gia và các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận đối tác mới, giao lưu văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá du lịch, giữ vững an ninh, chủ quyền quốc gia.

Thời gian qua, các lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong tỉnh thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ. Trong đó, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, biển đảo, khu vực biên giới, nơi xung yếu. Từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã đầu tư hơn 481 tỷ đồng xây dựng công trình phòng thủ, công trình chiến đấu; xây mới, duy tu, bảo dưỡng nâng cấp công trình quân sự trọng điểm, thao trường, trường bắn huấn luyện của lực lượng vũ trang.

Ở cấp huyện, các địa phương đã đầu tư kinh phí nâng cấp, xây dựng 242/244 nhà làm việc cho ban chỉ huy quân sự cấp xã; mua sắm quân trang, trang cụ cho Đại đội Dự bị động viên, hỗ trợ lực lượng công an trực tại trụ sở; bảo đảm hoạt động của lực lượng dân quân ở 48 xã, phường trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự các cấp thẩm định, xây dựng và triển khai một số dự án vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vừa gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân của từng địa phương cũng như trong khu vực phòng thủ của tỉnh.

Có thể khẳng định, nhiều năm qua, Quảng Nam đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng nền QPTD vững mạnh. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Sê Kông, Chămpasak (Lào) được tăng cường... Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nền QPTD, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh Quảng Nam phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.