Xây dựng ngành hậu cần vững mạnh

TUẤN ANH |

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2010-2015, công tác hậu cần trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực.

Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đưa phong trào thi đua này vào nghị quyết, mệnh lệnh, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác hậu cần đối với nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương. Đại tá Nguyễn Văn Luân, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Là cơ quan thường trực của phong trào thi đua, Phòng Hậu cần tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ; ban hành các chỉ thị hướng dẫn, đồng thời theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua”.

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm lượng rau xanh cho bộ đội.Ảnh: TUẤN ANH
Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm lượng rau xanh cho bộ đội.Ảnh: TUẤN ANH

Chính nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh nên phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” qua 5 năm (2010-2015) đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên cả 3 nội dung chính gồm: hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần sẵn sàng chiến đấu, tham mưu thực hiện nhiệm vụ hậu cần quân sự địa phương, bảo đảm hậu cần thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất; công tác quản lý, sử dụng tốt cơ sở vật chất hậu cần, tài chính và công tác huấn luyện, xây dựng ngành. Trong đó, nổi bật là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng, mua sắm vật chất, trang bị cho LLVT địa phương; tham gia và bảo đảm tốt các cuộc diễn tập của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và tỉnh. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất; khắc phục khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết, tăng gia sản xuất để chăm lo đời sống cho bộ đội. Ngoài ra, thực hiện tốt chương trình 12 quân dân y kết hợp trong tỉnh cũng như đối với nước bạn Lào và hưởng ứng tích cực phong trào “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. Cùng với đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất doanh trại, đảm bảo vật tư, thiết bị cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn, ngành cũng đã chủ động tham mưu, quản lý, sử dụng tốt cơ sở vật chất hậu cần được giao, xây dựng ngành hậu cần vững mạnh về mọi mặt… Hàng năm, ngành hậu cần LLVT tỉnh được Quân khu 5 và UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Có thể nói, phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã thật sự trở thành phong trào thường xuyên, sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu trong phong trào này có các đơn vị như: Tam Kỳ, Núi Thành, Đại Lộc, Phước Sơn, Trường Quân sự địa phương tỉnh, Tiểu đoàn 70, Đại đội Kho vũ khí - đạn, Bệnh xá CK42; Ban CHQS các xã:  Điện Dương (Điện Bàn), Tam Hải (Núi Thành). Thượng tá Phạm Đình Chiểu, Chính trị viên Ban CHQS huyện Núi Thành nói: “Qua việc đẩy mạnh phong trào thi đua này đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực, ngày càng trở thành ý thức, trách nhiệm trong mỗi quân nhân, giúp bộ đội yên tâm công tác, ra sức học tập, rèn luyện, đóng góp sức mình xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện”.

Giai đoạn 2016-2020, Thượng tá Lê Ngọc Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đẩy mạnh mô hình xây dựng đơn vị điểm về công tác hậu cần một cách toàn diện vững chắc. Toàn ngành hậu cần LLVT tỉnh thực hiện tốt phong trào “5 nhất, 3 không”. Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức huấn luyện hậu cần theo hướng cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn”.

TUẤN ANH