Cắt, cắt nữa...

C.B.L |

Hôm nay 15.8 - hạn chót mà Thủ tướng Chính phủ đưa ra cho các bộ, ngành về việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh. Theo Nghị quyết 01/NQ-CP ban hành ngày 1.1.2018, Thủ tướng yêu cầu tất cả bộ, ngành rà soát các điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành để cắt giảm 50% trong tổng số 5.905 điều kiện kinh doanh hiện có.

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, tại thời điểm ngày 6.8, mới cắt giảm 900 điều kiện kinh doanh (đạt tỷ lệ 15,2%); còn 2.690 điều kiện kinh doanh đã có phương án tiếp tục cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể thuộc trách nhiệm 14 bộ, ngành đang thực hiện quy trình cắt giảm. Thời hạn cuối của việc cắt giảm 2.690 điều kiện kinh doanh kết thúc vào hôm nay 15.8.

Ngày mai, chúng ta sẽ biết chính xác con số được cắt giảm là bao nhiêu. Nếu hoàn thành, tỷ lệ cắt giảm sẽ đạt 60,75%, vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết 01/NQ-CP đề ra. Nếu chưa, thì sẽ cắt, cắt nữa? Bởi điều đó sẽ đảm bảo cho mục tiêu của Chính phủ là giảm rào cản cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường, cải cách thủ tục hành chính, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, từ đó tạo dư địa cho tăng trưởng.

Một việc khá nhỏ cũng liên quan đến quy định về thời hạn nhưng có lẽ ít người để ý: trong số các Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong các ngày 10, 11 và 12.8, Quảng Nam có 2 thông báo bị “điểm danh” là chậm. Cụ thể: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Đài Truyền thanh truyền hình huyện Quế Sơn cho dự toán “Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất chương trình truyền hình” được phê duyệt tại Văn bản số 543/QĐ-UBND ngày 20.7.2018 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Giang cho dự án “Đường từ phía Tây cầu A Vương đến khu liên hợp thể thao huyện” được phê duyệt tại Văn bản số 931/QĐ-UBND ngày 28.6.2018.

Thời hạn đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Như vậy, các đơn vị vừa nêu đã vi phạm luật Luật Đấu thầu. Các Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ngày 20.7 và 28.6, nhưng đến các ngày 10, 11 và 12.8 mới đăng tải.

Các nhà thầu/doanh nghiệp thường theo dõi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để chủ động chuẩn bị trước những điều kiện liên quan cho việc được lựa chọn thực hiện  dự án. Tuy nhiên, không như Thông báo mời thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thường ít ảnh hưởng đến doanh nghiệp, ít bị doanh nghiệp kiện cáo; do đó các đơn vị thường quên đăng theo đúng quy định. Có thể có nhiều lý do, nhưng một lý do không thể không nhắc tới, đó là tính chuyên nghiệp trong quá trình thực thi công vụ. Một việc rất nhỏ nhưng không làm hết trách nhiệm, thì làm sao tính đến những việc lớn hơn, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao hơn?

Cắt giảm các điều kiện kinh doanh sẽ tạo ra bước đột phá thật sự, nếu mọi khâu, mọi ngành từ trung ương đến tận huyện, xã đều thực thi nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp, vận hành nhịp nhàng trong cỗ máy phát triển. Lúc đó, mọi việc mới không hở một tí là “kêu Thủ tướng”, “trình Thủ tướng” như hiện nay.

C.B.L