Hội Tù yêu nước tỉnh ra mắt tập 10 ký sự "Kiên trung bất khuất"

HÀ AN |

(QNO) - Sáng 13.6, Hội Tù yêu nước tỉnh tổ chức giới thiệu tập 10 ký sự "Kiên trung buất khuất" do hội sưu tầm, biên soạn. 

đại biểu tham gia buổi ra mắt. Ảnh: HÀ AN
Đại biểu tham gia buổi ra mắt tập 10 ký sự "Kiên trung bất khuất". Ảnh: HÀ AN

Cuốn sách dày trên 300 trang, gồm 37 bài viết của các nhà báo, nhà văn và những người tù yêu nước. Tập sách tổng hợp các hình ảnh tư liệu, bài viết là những câu chuyện, tấm gương cán bộ, đảng viên kiên trung bất khuất trong các nhà tù thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, về những tấm gương tù yêu nước tiếp tục cống hiến sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi ra mắt, các đại biểu đánh giá cao nội dung, hình thức tập sách, đồng thời ghi nhận sự cố gắng của Hội Tù yêu nước tỉnh trong quá trình sưu tầm, biên soạn cũng như trong việc thực hiện Chỉ thị số 54 CT/TU ngày 20.5.2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục triển khai thực hiện công tác sưu tầm, hệ thống và sử dụng những tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng". 

bìa sách
Bìa tập 10 ký sự "Kiên trung bất khuất". Ảnh: HÀ AN

Thời gian đến, tập sách này sẽ được phát hành rộng rãi trong nhân dân, trường học, các hệ thống thông tin, truyền thông nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Hội Tù yêu nước tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức biên soạn và phát hành tập kỷ yếu để chào mừng Đại hội Tù yêu nước lần thứ VI, dự kiến được tổ chức vào cuối quý IV - 2017.

HÀ AN