Nơi hai dòng sông chảy qua

NGUYỄN HẢI TRIỀU |

Nhân sự kiện kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam (1997 - 2017) và hướng đến chào mừng 80 năm thành lập Đảng bộ huyện Đại Lộc (1937 - 2017), Phòng VH-TT huyện Đại Lộc cùng nhóm tác giả chủ biên đã kịp thời cho ra mắt bạn đọc tập sách “Nơi hai dòng sông chảy qua” (*).

Nơi hai dòng sông chảy qua
Nơi hai dòng sông chảy qua

Tập sách tập hợp những bài viết của nhiều tác giả giới thiệu địa danh, di tích, thắng cảnh huyện Đại Lộc. “Nơi hai dòng sông chảy qua” như một kỷ yếu về văn hóa kể về vùng đất, con người Đại Lộc bằng những địa danh, di chỉ, sự kiện, nhân vật… ghi dấu ấn từ khi con người Đại Việt có mặt khai phá, dựng xây trên miền đất này, và cả quá trình chiến đấu chống quân xâm lược bảo vệ quê hương suốt mấy trăm năm.

 Tập sách là một “địa chí về văn hóa” của vùng đất, con người Đại Lộc, với các đặc trưng địa lý, danh thắng, truyền thống văn hóa - lịch sử, làng nghề, danh nhân…

_____________
(*) NXB Đà Nẵng, tháng 12.2016, dày 320 trang, khổ in 14,5 x 20,5cm.

NGUYỄN HẢI TRIỀU