Trên nguồn dưới biển

CHÂU NỮ |

(QNO) - Chi hội Văn nghệ dân gian (Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam) vừa ra mắt tập sách “Trên nguồn dưới biển”.

Bìa tập sách
Bìa tập sách “Trên nguồn dưới biển”. Ảnh: C.N

“Trên nguồn dưới biển” là tập hợp những bài viết, công trình nghiên cứu của hội viên Chi hội Văn nghệ dân gian sau nhiều năm tổ chức đi thực tế, điền dã, sưu tầm, nghiên cứu, khai thác những giá trị văn hóa còn tiềm ẩn trong dân gian, nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống xứ Quảng với bạn đọc.

Tập sách chia làm 2 phần “Âm vang đại ngàn” và “Dạt dào biển cả”.

“Âm vang đại ngàn” tập hợp các bài viết về văn hóa, nghệ thuật khu vực miền núi, trong đó có một số bài đáng chú ý như: “Địa vực cư trú của các tộc người ở miền núi Quảng Nam”, “Luật tục - di sản văn hóa bản địa dân tộc thiểu số” (tác giả Tôn Thất Hướng); “Văn hóa làng các dân tộc thiểu số Quảng Nam và mối quan hệ với làng Việt” (Nguyễn Tri Hùng); “Nét mới lạ trong nghệ thuật tạo hình Cơ Tu”, “Nghệ thuật điêu khắc gỗ của người Cơ Tu” (Trần Tấn Vịnh)...

Phần “Dạt dào biển cả” dày dặn hơn với các bài viết về tín ngưỡng dân gian, làng nghề truyền thống; nghệ thuật thơ, ca, hò, vè; các trầm tích văn hóa; sinh hoạt, lễ hội truyền thống... ở miền biển của các tác giả Trần Văn An, Trần Ánh, Phùng Tấn Đông, Phan Văn Hiển, Tống Quốc Hưng, Nguyễn Hải Triều, Nguyễn Chí Trung, Xa Văn Hùng, Trịnh Minh Hương, Nguyễn Đức Minh, Tôn Thất Hướng...

CHÂU NỮ