Adobe

Adobe muốn người dùng gỡ cài đặt Flash Player vào cuối năm nay

TẠ XUÂN QUAN |

(QNO) - Hãng Adobe có kế hoạch nhắc nhở người dùng và yêu cầu họ gỡ cài đặt Flash Player khỏi máy tính của họ vào cuối năm nay khi phần mềm được lên kế hoạch để đạt đến End-Of-Life (EOL), tức là kết thúc vòng đời sản phẩm này vào ngày 31.12.2020.