bán hàng trực tuyến

Bán hàng trực tuyến gây quỹ an sinh xã hội

TÂM ĐAN - THÀNH NHÂN |

(QNO) - Thị đoàn, Hội LHTN, Hội đồng Đội thị xã Điện Bàn vừa khởi động chương trình “Sức trẻ Điện Bàn - Dang rộng vòng tay” nhằm giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, đồng thời gây quỹ an sinh xã hội giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.