Ban Pháp chế

Đề nghị thành lập 5 phường thuộc thị xã Điện Bàn

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 13.1, tại Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh (khóa IX), UBND tỉnh có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua Đề án thành lập 5 phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương (Điện Bàn) để UBND tỉnh có cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Kiến nghị chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, đơn vị, địa phương

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Tại Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh (khóa IX) diễn ra sáng nay 13.1, bà Đặng Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nêu ra kiến nghị trên đối với UBND tỉnh khi báo cáo thẩm tra tờ trình về kế hoạch giao biên chế công chức, viên chức năm 2021 của UBND tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND TP.Tam Kỳ

HOÀNG BIN - QUANG SƠN |

(QNO) - Chiều nay 23.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND TP.Tam Kỳ giám sát việc triển khai một số nghị quyết của HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh tham dự.

Thực hiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn: Còn nhiều bất cập, vướng mắc

HÀN GIANG |

Kết quả khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn cho thấy còn nhiều bất cập, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ...