Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Xây dựng con người Quảng Nam phát triển toàn diện

XUÂN HIỀN |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch (số 326-KH/TU) về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4.6.2020, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Ông Nguyễn Đức Bình giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Thăng Bình

MINH TÂN |

(QNO) - Sáng nay 15.9, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự.

Dự kiến tháng 10.2021 tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV

AN BÌNH |

(QNO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị 58 CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát thực tiễn cuộc sống

CHÂU NỮ |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9.12.2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Kết luận số 80-KL/TW ngày 20.6.2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Huy động hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống dịch ở mức cao nhất

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Hôm nay 7.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 56-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

NGUYÊN ĐOAN - VĂN THỦY |

* Ông Phan Văn Bình giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

(QNO) - Sáng nay 6.8, tại Huyện ủy Phước Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng công bố Quyết định số 1819 ngày 4.8.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bộ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn.

Bảo đảm nhu cầu cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh

T.S |

Đó là yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra tại Công văn số 2991-CV/TU liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tái lây nhiễm trong cộng đồng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

CHÂU NỮ |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20.8.2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều nay 15.7, thừa ủy nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định về việc bổ nhiệm ông Quảng Văn Ngọc - Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 14.7.2020.

Bầu bổ sung Thượng tá Lê Trung Thành vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều nay 2.7, Tỉnh ủy (khóa XXI) tổ chức hội nghị công tác cán bộ dưới sự chủ trì của các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề

X.PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 24.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; thường trực huyện, thị, thành ủy.

Thực hiện hiệu quả các quyết sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều nay 8.5, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19, đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, góp ý vào dự thảo lần thứ 4 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Bầu bổ sung nhân sự Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 8.5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (khóa XXI) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy: Thuận lợi ít, khó khăn nhiều

NGUYÊN ĐOAN |

Đó là nhìn nhận từ lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy tại hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình, kết quả một năm thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hôm qua 7.5.

Quy hoạch vùng huyện Bắc Trà My và Đông Giang

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 7.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề nghe báo cáo đồ án quy hoạch xây dựng vùng các huyện Bắc Trà My và Đông Giang giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Xem xét việc nới lỏng một số quy định phòng chống dịch Covid-19 từ sau 22.4

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Tối 21.4, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và góp phần khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, duy trì các biện pháp phòng chống dịch

THÀNH CÔNG |

* Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn người dân đã ủng hộ, đồng hành chống dịch

(QNO) - Sáng nay 17.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.

Kiên quyết không để dịch bệnh Covid-19 bùng phát

Đ.ĐẠO |

(QNO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có thông báo kết luận về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - dấu ấn chặng đường 90 năm

ĐÔNG KHÔI |

Ngày 28.3.1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập. Đây là mốc son chói lọi, khởi đầu cho những dấu ấn lãnh đạo, chỉ đạo bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới, sáng tạo… trong lịch sử đấu tranh cách mạng và dựng xây, phát triển của quê hương Quảng Nam suốt 90 năm qua.

Công bố quyết định chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 27.3, Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Quy định thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 3.3, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ký Công văn số 2622-CV/TU gửi HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên về việc tặng hoa chúc mừng.

Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

Đ.ĐẠO |

(QNO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 2576-CV/TU về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Quyết tâm kiểm soát, không để vi rút corona lây lan

XUÂN HIỀN - ĐĂNG NGUYÊN - QUANG NGHĨA |

(QNO) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 2526-CV/TU chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống.