Bộ TN&MT

Gia hạn nhận tác phẩm Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường

CHÂU NỮ |

(QNO) - Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) tổ chức Giải thưởng báo chí TN&MT lần thứ V - năm 2020 nhằm tuyên dương, khen thưởng tác giả, tác phẩm có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ách tắc mặt bằng, nhiều dự án chậm tiến độ

TRẦN NGUYỄN |

Nhiều dự án ở vùng đông của tỉnh không thể theo kịp tiến độ xây dựng do chậm giải phóng mặt bằng (GPMB), thiếu quỹ đất sạch bàn giao cho nhà đầu tư.