Bộ TT&TT

Lần đầu tiên cho phép khai hồ sơ cấp đổi thẻ nhà báo online

V.A |

(QNO) - Bộ TT&TT cho biết, ngày 1.1.2021, thẻ nhà báo kỳ hạn 2016 - 2020 sẽ hết thời hạn sử dụng. Căn cứ quy định của Luật Báo chí năm 2016, bộ sẽ thực hiện cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 trong cả nước.

Khuyến cáo tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu

(Nguồn: Bộ TT&TT) |

(QNO) - Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chủ quản báo chí nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí; kiểm tra, rà soát, chỉ đạo sâu sát, bảo đảm các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích từ quá trình tác nghiệp của phóng viên cho đến nội dung tin, bài được đăng tải trên các sản phẩm báo chí.