Bộ VH-TT&DL

Phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030

HÀ AN |

(QNO) - Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định 4418/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.