bưởi da xanh

Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả ở khối phố Ngọc Nam

TRIÊU NHAN |

(QNO) - Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả với chủ lực là bưởi da xanh ở khối phố Ngọc Nam (phường An Phú, TP.Tam Kỳ) là mô hình mới, hướng đi triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới xây dựng vườn cây ăn quả sinh thái ven đô.

Thâm canh bưởi da xanh

TRIÊU NHAN |

Trên đất bạc màu chuyển đổi từ đất trồng keo, ông Nguyễn Văn Bình (xã Tam Xuân 1, Núi Thành) mạnh dạn cải tạo đất, đầu tư trồng thâm canh 200 gốc bưởi da xanh ruột đỏ. Bước đầu mô hình mở ra triển vọng mới trên đất khó, là địa chỉ để nhiều người tham quan, chia sẻ kinh nghiệm.