cai nghiện

Làm lại cuộc đời

PHAN THANH HỒNG |

(QNO) - Sau thời gian cai nghiện ma túy, anh Đinh Quốc Tuấn (SN 1977, phường Điện Nam Đông, Điện Bàn) trở về địa phương quyết tâm làm lại cuộc đời với việc mở rộng cơ sở sửa chữa xe máy, tiếp tục công việc như trước đây.

Làm lại cuộc đời nhờ Methadone

TRƯỞNG HOA |

Đã từng sa ngã, lầm lỡ, nhưng với quyết tâm từ bỏ ma túy và làm lại cuộc đời, thời gian qua, nhiều bệnh nhân đã kiên trì đến với cơ sở điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, nhiều trường hợp đã cai nghiện thành công, có việc làm ổn định để tự lo cho bản thân, phụ giúp gia đình và hòa nhập cộng đồng.

Phấn đấu 100% vụ án ma túy được điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và năng lực xử lý các vụ án về ma túy của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp”.

Toàn tỉnh có 165 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy

TÙNG CHI |

(QNO) - Toàn tỉnh hiện có 165/241 xã, phường, thị trấn thuộc 17/18 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Tây Giang) có người nghiện ma túy.