cảnh báo thiên tai

Phòng chống giảm nhẹ thiên tai năm 2019: Đề cao trách nhiệm của chủ đập thủy điện

TRẦN HỮU |

Trước mùa mưa bão năm nay, một số nhà máy thủy điện cùng với các cấp chính quyền đã chủ động truyền thông phòng chống giảm nhẹ thiên tai; trong khi đó những bất cập của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đang được Bộ TN&MT lấy ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế nhằm phòng chống, giảm nhẹ thiên tai hiệu quả.

Bắc Trà My chủ động ứng phó thiên tai

HÀN GIANG |

Để chủ động trong ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro, giảm thấp nhất thiệt hại, huyện Bắc Trà My đã xây dựng phương án cụ thể, dự lường các khả năng có thể xảy ra và phân công nhiệm vụ cho từng ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Quy trình nhắn tin SMS phòng chống thiên tai đến người dân

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quy trình nhắn tin SMS phòng chống thiên tai đến người dân trên địa bàn Quảng Nam tại Quyết định 2534/QĐ-UBND.